HER FINDER DU: 

 

* 07. december 2017
MARIA IMMACULATA

* 20. juli 2017
70-års-dag for
MONTFORTS HELGENKÅRING

* 11. maj 2017:
NY GENERAL-SUPERIOR
for Mariæ Selskab valgt

* 01. maj 2017:
MONTFORT/MARIE-LOUISE FEST
ÅBNING AF GENERALKAPITEL


 

 

 

 

 

Gamle nyheder er overført til to arkiver:
Arkiv 1  rummer begivenheder, der har fundet sted efter at Montfortkommunitetet  er kommet til Sorø (2011)
- og hér vil der løbende komme mere på.
Arkiv 2 rummer begivenheder fra Slagelse-tiden (2011-2001).

 

 

Skt. Montforts kapel, Lærkevej 2, 4180 Sorø

Sangen "Glory to Montfort" kan høres her:
https://www.youtube.com/watch?v=H9MQYDZ1MFM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=YjfC7VQdKIY

 

2017, 07. december:
MARIA IMMACULATA- festen for jomfru Marias uplettede undfangelse
fejres i den montfortanske association "Maria, Hjerternes dronning" i Sorø aftenen før:

torsdag den 07.  december kl. 16,30.

Oplæg vil blive givet af organist  
Bendt Johannes Fabricius, som osse beskæftiger sig med kirkehistorie. Han vil, som afslutning på et års reformationssnak, fortælle om de lokale udløbere af den, - osse med henblik på Mariaandagten.
Efterfølgende festmesse i Skt. Montforts kapel, hvorunder associationens medlemmer fornyer deres læggen-deres-dåbspagt i jomfru Marias hænder.
Endelig er der fællesspisning i 'Maison Montfort', hvortil man skal tilmelde sig.

Ikke-medlemmer af associationen er velkomne

http://www.bendtfabricius.com/formidlingsprojekt-om-reformationen.html 

  2017, 20. juli:
  70-ÅRS-DAG FOR
  MONTFORTS HELGENKÅRING

 

 Den 20. juli er det 70 år siden, at pave Pius XII, den 20. juli 1947 helgenkårede vores Pére de Montfort,  som i 1888 var blevet saligkåret af pave Leo XIII

Hans årlige mindedag = hans dødsdag, den 28. april, blev dog kun fejret i ordensfamilien og i visse bispedømmer i Frankrig.

Men op til 50-års-dagen for hans helgenkåring, nemlig den 20. juli 1996, bestemte hans store discipel og beundrer, pave Johannes-Paul II, at Montforts mindedag skulle optages i kirkens universelle kalender, - godtnok i nederste rangklasse, men ikke desto mindre, således at hans mindedag nu kan fejres i hele kirken.

 I Skt. Montforts kapel i Sorø vil messen i den 20. juli kl.11 i dagens anledning være en votivmesse til ære for den hellige Louis-Marie de Montfort.

Samtidig vil vi ihukomme dagens helgen, den hellige biskop Torlak af Island. Det gør vi med glæde, idet det er montfortanerne, der har genåbnet den katolske kirke i Island og opført den smukke nygotiske katedral i Reykjavik, - efter at katolicismen fra reformationen til montfortanernes ankomst i 1903 havde været forvist fra Island.

Her pater Generals hilsen i anledning af dagen

www.montfortian.info/sgmessage/en.htmlhttp://www.montfortian.info/sgmessage/en.html

http://www.montfortian.info/sgmessage/en.html

 

http://www.montfortian.info/sgmessage/en.ht

   2017, torsdag d. 11. maj: 
  NY GENERAL-SUPERIOR 
  FOR MONTFORTANERNE VALGT

Generalkapitlet har dags dato valgt ny general-superior for Mariæ selskab, den toogtyvende i rækken siden Pere de Montfort. Det blev den 58-årige  brazilianer:

LUIZ AUGUSTO STEFANI

Tidligere blev en generalsuperior valgt for fire år, med mulighed for 2 gange genvalg. Således kunne han forblive i denne tjeneste i 12 år, hvilket har været tilfældet med den afgående generalsuperior, italieneren Santino Brembilla, som i øvrigt i sin første periode besøgte os i Danmark. 
Men fra nu af vælges en generalsuperior for 8 år. - og uden mulighed for genvalg.
Orientering vedr. den ny generalsuperior på følgende link:

http://www.montfortian.info/generalchapter2017/files/ELECTION-du-superieur-general.pdf

Efterfølgende er de fire generalassistenter blevet valgt. Disse ér:

http://www.montfortian.info/generalchapter2017/files/general-assistants-2017.pdf

 


2017, mandag d. 01. maj:
MONTFORT/MARIE-LOUISE FEST
ÅBNING AF GENERALKAPITEL


DEN HELLIGE MONTFORTS FEST er lige om hjørnet. Når påsken, som i år, falder sent, kommer Montfort-festen næsten bag på os. Det er allerede nu på fredag, den 28. april.
DEN SALIGE MARIE-LOUISES MINDE er den 07. maj.  Det er i år en søndag, så vi kan ikke fejre hende hverken den 07. eller lørdag den 06., hvor vi jo i Sorø fejrer søndagsmesse. Så i år må det blive fredag d. 05. maj, - på min præstevielsesdag.
Men vi har tradition for, HØJTIDELIGT at fejre dem begge den første mandag i maj, og det bli'r i år:
MANDAG DEN 01. MAJ, - med FESTMESSE i Skt. Montforts kapel, begyndende kl. 17,15.

Samme dag, den 01. maj er åbningsdag for Montfortanerkongregationens GENERALKAPITEL i Rom, som vil vare tre uger. Et sådant møde afholdes hver fjerde år. Her skal kursen for de kommende fire år afstikkes og samtidig skal der vælges ny bestyrelse: generalforstander og fire generalassistenter. Vores nuværende generalsuperior, pater Santino Brembilla (italiener), som i øvrigt i 2008 besøgte os i Danmark, kan og vil ikke, efter tre perioder = 12 år, -  genvælges, så ny general skal udpeges.
Fra kongregationen er der blevet udsendt bønsmateriale, som er at bede for et vellykket generalkapitel, og disse bønner vil vi naturligt bede i tilslutning til festmessen den 01. maj.
Fællesspisning efter gudstjenesten. Tilmelding hertil nødvendig.

 

 

 .

 

 

 


 

 

 

Den montfortanske Association • Lærkevej 2 • 4180 Sorø • Telefon 59 59 66 45