HER FINDER DU: 

 

* 07. december 2017
MARIA IMMACULATA

* 20. juli 2017
70-års-dag for
MONTFORTS HELGENKÅRING

* 11. maj 2017:
NY GENERAL-SUPERIOR
for Mariæ Selskab valgt

* 01. maj 2017:
MONTFORT/MARIE-LOUISE FEST
ÅBNING AF GENERALKAPITEL

* 05. april 2017
BR. POUL-ERIK JENSEN SMMass 
70 ÅR
- og 40 år i den montfortanske ordensfamilie

* 12.november 2016
FEM ÅR I SORØ

 

 

 

 

 

Gamle nyheder er overført til to arkiver:
Arkiv 1  rummer begivenheder, der har fundet sted efter at Montfortkommunitetet  er kommet til Sorø (2011)
- og hér vil der løbende komme mere på.
Arkiv 2 rummer begivenheder fra Slagelse-tiden (2011-2001).

 

 

Skt. Montforts kapel, Lærkevej 2, 4180 Sorø

Sangen "Glory to Montfort" kan høres her:
https://www.youtube.com/watch?v=H9MQYDZ1MFM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=YjfC7VQdKIY

 

2017, 07. december:
MARIA IMMACULATA- festen for jomfru Marias uplettede undfangelse
fejres i den montfortanske association "Maria, Hjerternes dronning" i Sorø aftenen før:

torsdag den 07.  december kl. 16,30.

Oplæg vil blive givet af organist  
Bendt Johannes Fabricius, som osse beskæftiger sig med kirkehistorie. Han vil, som afslutning på et års reformationssnak, fortælle om de lokale udløbere af den, - osse med henblik på Mariaandagten.
Efterfølgende festmesse i Skt. Montforts kapel, hvorunder associationens medlemmer fornyer deres læggen-deres-dåbspagt i jomfru Marias hænder.
Endelig er der fællesspisning i 'Maison Montfort', hvortil man skal tilmelde sig.

Ikke-medlemmer af associationen er velkomne

http://www.bendtfabricius.com/formidlingsprojekt-om-reformationen.html 

  2017, 20. juli:
  70-ÅRS-DAG FOR
  MONTFORTS HELGENKÅRING

 

 Den 20. juli er det 70 år siden, at pave Pius XII, den 20. juli 1947 helgenkårede vores Pére de Montfort,  som i 1888 var blevet saligkåret af pave Leo XIII

Hans årlige mindedag = hans dødsdag, den 28. april, blev dog kun fejret i ordensfamilien og i visse bispedømmer i Frankrig.

Men op til 50-års-dagen for hans helgenkåring, nemlig den 20. juli 1996, bestemte hans store discipel og beundrer, pave Johannes-Paul II, at Montforts mindedag skulle optages i kirkens universelle kalender, - godtnok i nederste rangklasse, men ikke desto mindre, således at hans mindedag nu kan fejres i hele kirken.

 I Skt. Montforts kapel i Sorø vil messen i den 20. juli kl.11 i dagens anledning være en votivmesse til ære for den hellige Louis-Marie de Montfort.

Samtidig vil vi ihukomme dagens helgen, den hellige biskop Torlak af Island. Det gør vi med glæde, idet det er montfortanerne, der har genåbnet den katolske kirke i Island og opført den smukke nygotiske katedral i Reykjavik, - efter at katolicismen fra reformationen til montfortanernes ankomst i 1903 havde været forvist fra Island.

Her pater Generals hilsen i anledning af dagen

www.montfortian.info/sgmessage/en.htmlhttp://www.montfortian.info/sgmessage/en.html

http://www.montfortian.info/sgmessage/en.html

 

http://www.montfortian.info/sgmessage/en.ht

   2017, torsdag d. 11. maj: 
  NY GENERAL-SUPERIOR 
  FOR MONTFORTANERNE VALGT

Generalkapitlet har dags dato valgt ny general-superior for Mariæ selskab, den toogtyvende i rækken siden Pere de Montfort. Det blev den 58-årige  brazilianer:

LUIZ AUGUSTO STEFANI

Tidligere blev en generalsuperior valgt for fire år, med mulighed for 2 gange genvalg. Således kunne han forblive i denne tjeneste i 12 år, hvilket har været tilfældet med den afgående generalsuperior, italieneren Santino Brembilla, som i øvrigt i sin første periode besøgte os i Danmark. 
Men fra nu af vælges en generalsuperior for 8 år. - og uden mulighed for genvalg.
Orientering vedr. den ny generalsuperior på følgende link:

http://www.montfortian.info/generalchapter2017/files/ELECTION-du-superieur-general.pdf

Efterfølgende er de fire generalassistenter blevet valgt. Disse ér:

http://www.montfortian.info/generalchapter2017/files/general-assistants-2017.pdf

 


2017, mandag d. 01. maj:
MONTFORT/MARIE-LOUISE FEST
ÅBNING AF GENERALKAPITEL


DEN HELLIGE MONTFORTS FEST er lige om hjørnet. Når påsken, som i år, falder sent, kommer Montfort-festen næsten bag på os. Det er allerede nu på fredag, den 28. april.
DEN SALIGE MARIE-LOUISES MINDE er den 07. maj.  Det er i år en søndag, så vi kan ikke fejre hende hverken den 07. eller lørdag den 06., hvor vi jo i Sorø fejrer søndagsmesse. Så i år må det blive fredag d. 05. maj, - på min præstevielsesdag.
Men vi har tradition for, HØJTIDELIGT at fejre dem begge den første mandag i maj, og det bli'r i år:
MANDAG DEN 01. MAJ, - med FESTMESSE i Skt. Montforts kapel, begyndende kl. 17,15.

Samme dag, den 01. maj er åbningsdag for Montfortanerkongregationens GENERALKAPITEL i Rom, som vil vare tre uger. Et sådant møde afholdes hver fjerde år. Her skal kursen for de kommende fire år afstikkes og samtidig skal der vælges ny bestyrelse: generalforstander og fire generalassistenter. Vores nuværende generalsuperior, pater Santino Brembilla (italiener), som i øvrigt i 2008 besøgte os i Danmark, kan og vil ikke, efter tre perioder = 12 år, -  genvælges, så ny general skal udpeges.
Fra kongregationen er der blevet udsendt bønsmateriale, som er at bede for et vellykket generalkapitel, og disse bønner vil vi naturligt bede i tilslutning til festmessen den 01. maj.
Fællesspisning efter gudstjenesten. Tilmelding hertil nødvendig.

 

2017, onsdag d. 05. april:
BR. POUL-ERIK JENSEN SMMass 70 ÅR
- og 40 ÅR i den montfortanske ordensfamilie

 

Louis-Marie de Montfort havde arbejdet som præst i 5 år, da han i en kirke, umiddelbart før han gik til Rom for at tale med paven om sine vanskeligheder, stødte på en ung mand, kun 17 år gammel. Montfort følte sig tilskyndet til at tale med ham. Den unge mand havde planer om at blive kapucinermunk, men vidste ikke rigtigt  . . .Montfort sagde til ham: "Jeg er overbevist om, at dit kald ér, at du skal hjælpe mig med at prædike missioner!" Den unge mand accepterede og blev hos Montfort til han døde, ja støttede Montforts efterfølger Rene Mulot indtil han selv døde i  1760. Den unge mand hed Mathurin Rangeard. Han aflagde aldrig ordensløfter, men tælles som den første montfortaner, og Montfortanerkongregationen betragter sig selv som grundlagt i 1705, dét år, hvor Mathurin sagde ja til at følge Montfort.

Uden nogensomhelst yderligere sammenligning: Hele mit præsteliv igennem har br. Poul-Erik  været min br. Mathurin. Og det guddommelige Forsyn har sørget for, at dér, hvor jeg kom og kommer til kort, har han taget over. Ikke bare har han stået for det praktiske, først i vores kloster i Slagelse gennem 26 år, hvor han har har stået på pinde for menigheden. Nu i Sorø. Hans madkunst kan aflæses på min krop. Han sørger for dén hygge som folk, der kom og kommer hos os, taler om. På grund af ham og hans kommunikationstalent  har vores dør, sådan som vores regel foreskriver det, gennem de mange år altid kunnet være åben, ingen ringede på, folk gik ud og ind og antallet af samtaler med mange mennesker over en kop kaffe eller dét, der var stærkere til dem, der kom med tyndslidte nerver, kan ikke optælles.

Men først og fremmest er han en vidunderlig støtte i det daglige, åndelige liv, for hvor er det dog en velsignelse at vide, at vi minimum er to ved hverdagsmesser, tidebøn og rosenkrans. Vi holder hínanden fast på de 'åndelige øvelser', for vi ved udmærket, hvordan en 'laissez-faire' nemt kunne snige sig ind, hvis hver var for sig.

Og at jeg med mit humør i behold er kommet igennem dét, jeg siden 2010 har været budt fra min lokale kirkes side, skyldes i høj grad hans solidaritet og omsorg.

I vores ordensfamilie synger vi på alle mærkedage en fransk slagsang: "Animés de l'Amour". I dén lyder omkvædet således:

Opflam os ved den kærlighed, som findes mellem brødre.
Hvor er det godt, hvor er det skønt at leve under samme tag,
når vi midt i vores elendighed med forenede hjerter kan lovprise Gud!

Ikke alle fællesskaber oplever dette, men vi gør.  I det sidste vers af sangen hedder det:

'Nous serons sépares, ah quel jour de souffrance'.
Når vi skal skilles fra hinanden, oh hvilken smertelig dag.

Det har, kære br. Poul-Erik, efter at vi er kommet til Sorø, et par gange set ud, som om Vorherre har villet fremskynde denne dag, men han har ikke gjort alvor af det. Det er jeg ham dybt taknemmelig for, osse selv om jeg véd, at du mener det, når du siger. "Den største dag i vores liv er dén dag, vi skal herfra!" Og hvis der på din gravsten skulle komme til at stå "Poul-Erik har fået fred" er jeg sikker på, at de fleste forbipasserende ville sige: "Det må være Stephen, der ligger dér".

Jeg véd, at mange slutter sig til mig, først og fremmest vores medbror p. Thomas i Horsens og din familie, når jeg af hjertet ønsker dig tillykke på din 70-års-dag onsdag den 05. april. Og samtidig med dine 40 år i den montfortanske ordensfamilie (nov. 1977) 

Ved messen i vores sognekirke, Skt. Knuds Kirke i Ringsted kl. 18 og efterfølgende åbent hus i menighedssalen vil vi takke Gud og dig for din trofaste indsats.

Ved Maria til Jesus. Tak for alt dét, du ér for os.

p. Stephen Holm SMMass

 

 

 

2016, lørdag d. 12. november:
FEM ÅR I SORØ

Lørdag d. 12. november, fejrer vi ved en festmesse kl. 10,30 årsdagen for indvielsen af Laterandomkirken i Rom og Skt. Montforts kapel i Sorø.
Dén dag er det 5 år siden, vi fejrede den første hellige messe i vort nyindrettede Skt. Montforts kapel i Sorø, som jo p. t. samtidig er associationens sæde i DK
Vi vil fejre det lille jubilæum med en reception i Maison Montfort efter gudstjenesten, hvor osse provsten for Sorø-Ringsted provsti (luth.-ev.) vil være til stede.

Det ville være dejligt at se så mange af jer som muligt.

 

 .

 

 

 


 

 

 

Den montfortanske Association • Lærkevej 2 • 4180 Sorø • Telefon 59 59 66 45