Billeder/Videoer
fra hus og kapel i Sorø. 

Her et blik til marmorstatuen af Skt. Montfort i kapellets forhal, - en gave fra montfortanerne i Holland. Han bød velkommen de første fem år af kapellets historie. Pr. 8. juni 2017 er han overflyttet til Skt. Laurentii Kirke i Roskilde, bygget af montfortanerne, og Montfort-statuen fra Assens viderefører nu velkomstfunktionen i Sorø.

 

 

Skt. Montforts kapels klokke kan ses og høres her:
http://www.youtube.com/watch?v=PunzkVoUFe4 

Skt. Montforts kapels indre i juledragt (2011) kan ses i billedserien her: 
http://www.youtube.com/watch?v=VBoeEre7fOw

Skt. Montforts kapel i 'Sjællandske' og 'Dagbladet' passionsugen 2012
kan læses her:
http://www.sn.dk/soroe/kapellet-i-baghaven/artikel/264427

P. Stephen Holm om montfortansk spiritualitet
https://www.youtube.com/watch?v=LDxMNxU422s&t=354s

p. Stephen Holm fejrer messe med forklaringer i Skt. Montforts kapel:
https://www.youtube.com/watch?v=GUG50i32gHw&feature=youtu.be

 

 

Bygningen, som huser kapellet, er opført som anneks i 1982
og primo november 2011 indrettet som kapel:
Montfortkapellets indre:

 

 

 

 

 

 


 

Kapellets opstandelses-krucifix:

 

 

Kapellets tabernakel,
¨ lavet af pastor Michael Hornbech-Madsen 
fra Skt. Hans Kirke i Køge:

 

 

Kapellets Maria-statue
- givet os af afdøde pastor Dieter Timmermann:

 

 

Billederne af den hellige Louis-Marie de Montfort
og den salige Marie-Louise Trichet

 

 

 

 

Kapel-klokken, som ringer før alle gudstjenester:

 

 MAISON MONTFORT
- opført 1939, erhvervet af Ansgarstiftelsen sommeren 2011
- med 'Vor Frue af Sorø', opstillet ultimo oktober 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udsigt fra kortoret på 1. sal: Aftenstemning i Sorø:

Nyt tag på Skt. Montforts kapel. 
pålagt ultimo april 2013
til erstatning af nedlidt og grimt asbesttag
På billede nr. 3 skimtes 'klokketårnet' m. kors:

 

 

 

 

 

 

 
Den opstandne Kristus fra korbuen i Vor Frue i Slagelse,
-  siden Kyndelmisse 2015 på ydervæggen bag altret
i Skt. Montforts kapel i Sorø:

 

 

 

 

Den montfortanske Association • Lærkevej 2 • 4180 Sorø • Telefon 59 59 66 45