Montfortanernes ophør som sognegejstlige 08. maj 2011

Søndag d. 08. maj 2011
- i Vor Frue Kirke i Slagelse:
Festen for jomfru Maria, 
GUDS NÅDES MODER OG MIDLERINDE

Af p. Stephen Holms afskedsprædiken:

 Maria. Nådens Moder og milderinde.
Alle er vi kaldede til at være nådeformidlere.
Paulus:
* Jeg gi'r videre, hvad jeg selv har modtaget
* Hvordan skulle nogen kunne komme til tro, hvis ingen prædiker (Rom.)
* Åndsåbenbarelse gives den enkelte til fælles gavn (1. kor.)
* For alle er jeg blevet alt, for i hvert fald at kunne frelse nogle (1. kor.)

Præst:
Nådeformidler som præst, foreløbig gennem 27 år.
i den dejligste egn i Danmark, i Danmarks smukkeste katolske kirker.
Klokkerne i Slagelse, en æstetisk nydelse

Præst a-la-Montfort
Montfort og korset kan ikke skilles ad, 
fordi Kristus og korset ikke kan skilles ad.
La Sagesse est la croix, Et la croix est la Sagesse!
Visdommen (altså Kristus) er korset, og korset er visdommen
Og hans kendte: Pas de Croix, quelle Croix!
Udfra Jesus-ordet: Det må gå en elev, som det går hans mester.
understreger Montfort et andet Jesus-ord:
Hvis nogen vil følge mig efter, må han bære sit kors ..

Da ulykkerne sidste år i april brød løs over mig, tog jeg Montforts Brev til korsets venner i hånden igen. Først læste jeg p. Mesters forord, hvor det bl. a. hedder: "Montfort mødte den bitreste modstand i kirkelige kredse". 
I selve teksten fandt jeg hjælp gennem følgende passage:

"Man skal med glæde tage imod sit kors, favne det med kærlighed 
og bære det tappert
For Gud har i sin visdom og i sin uendelige kærlighed på sit personlige snedkerværksted fremstillet dét kors, som passer netop til mig 
og med omhu taget stilling til dets fire dimensioner, nemlig:
dets tykkelse, dets længde, dets bredde og dets dybde (her relaterer han til Paulus' brev til kirken i Efesus, dét afsnit vi hører på Jesu Hjerte fest).
Og Montfort lader Jesus sige til læseren: 
Det kors, jeg gi'r dig, er skåret ud af mit eget kors 
og derfor den største gave, jeg kan give dig som min udvalgte:
dit kors, hvis tykkelse består i tab af goder, ydmygelser, foragt og sjælelige lidelser, som ved mit forsyn kan indtræffe hver dag indtil din død.
det kors, hvis længde består i en vis varighed af måneder, måske år, hvori du bli'r overvældet af bagvaskelser, hjemsøgt af fristelser, tørke og forladthed.
dit kors, hvis bredde består i de hårdeste og bitreste skuffelser fra families, venners, overordnedes og underordnedes side.
dit kors, hvis dybde består af de mest skjulte prøvelser, du vil blive udsat for, uden at kunne finde trøst hos mennesker, som efter min bestemmelse vender dig ryggen og forener sig med mig for at gøre det svært for dig!"

Dét er køreplanen.
Og jeg jeg har været heldig, for jeg har ikke kun mødt korset, men osse Veronika med svededugen og Simon af Kyrene, som tog fat. 
Og så, - selvfølgeligt for en montfortaner: - jomfru Maria. 
Montfort siger: 
Jeg er overbevist om, at man aldrig vil kunne bære korset, i hvert fald ikke vedvarende, hvis man ikke har en ægte hengivelse til jomfru Maria, for hun er den, der forsøder korset. Hun er som sukkeret, der gør sure ribs og stkkelsbær spiselige.
Og så tænker man jo på Brorsons salmelinje fra "Den yndigste rose": Og korset så lifligt forsøder. . . . .

 

p. Stephen Holm
- i tekstbladet til hans sidste højtidelige messe 
som sognepræst:


 
Kære allesammen 

Jeg siger jer tak, fordi I var méd til at fejre denne hellige messe 
på 80-årsdagen for vor dejlige kirkes indvielse (1931) og samtidig dens navnefest:
 Vor Frue, Guds Nådes moder og midlerinde. 

På denne fest i denne kirke
fejrede jeg min første hellige messe dagen efter min præstevielse den 05. maj 1984.
På denne fest i denne kirke
fejrede jeg mit 25 års præstejubilæum for to år siden, den 10. maj 2009
Og på denne fest i denne kirke fejrer jeg nu i 2011 min sidste hellige messe 
som sognepræst på Vestsjælland. 

Jeg kom til Slagelse i 1981, min medbror Poul-Erik  Jensen i 1983.
I 1984 blev jeg diakonviet, og et par måneder efter præsteviet.
I 1985 udnævntes jeg, efter et år som kapellan,  til sognepræst. 

For  mig er det afsked efter 30 år i Slagelse, for min medbror efter 28 år.
Og for montfortanerne er det afsked efter 105 års tjeneste på stedet. 

Det er bestemt ikke let. Men, som Prædikeren siger: Alt har sin tid! 
I en tysk slager hedder det: "Abschied ist ein bisschen wie Sterben!"
Det oplever jeg! 

Osse, hvad Viktor Cornelius sang: "Tak for gode som for onde år"
Begge dele har vi oplevet! 

Da Visdomsdøtrene i 1991 forlod Roskilde, sagde provincialpriorinden i sin tale:
"Visdommens døtre rejser. Men Visdommen bli'r her!"
I hendes ånd vil jeg sige:
Montfortanerne rejser. Men den hellige Montfort bli'r her!
Hvis hans inspiration fortsat vil være levende i dette sogn til Guds større ære, 
ville det være den bedste afskedsgave, vi kunne få. 

Kærlig hilsen og tak til jer alle fra os begge. 

Tak for al opmærksomhed. Det var overvældende
Alt godt fremover!  

Til Jesus ved Maria!, - osse fra mine medbrødre 

p- Stephen Holm 


Menighedsrådsformand Jurjen de Boer's taler


- ved afskeden med p. Stephen Holm som sognepræst og br. Poul-Erik Jensen som pastoralassistent, - og dermed ophør af 105 års betjening af menigheden i Slagelse 
 
Tale i kirken

 
Kære Poul-Erik og Stephen, 

Det sidste år har været hårdt. Der har været beskyldninger, politiundersøgelser og presseomtale. Til sidst blev beskyldningerne henlagt, og Stephens fritagelse for tjeneste ophævet, men I ønskede ikke at fortsætte, og det er vi alle sammen meget kede af. 

I har været den drivende kraft i Kalundborg, Holbæk og Slagelse, i næsten 30 år. Desuden har I været med til at styrke kirken i Assens. I fremtiden håber vi på, at I kommer forbi så ofte som muligt, så vi stadigvæk kan nyde jeres varme, kærlighed, entusiasme og gå-på-mod. 

Fordi I stopper, stopper desuden 105-års montfortansk betjening af menighederne.
Derfor vil de samme menigheder gerne forære jer en mindeplade til at sætte op i kirken, for at montfortanerne ikke skal blive glemt. 

Helena Baszkiewicz, som er medlem af pastoralrådet, og som uheldigvis ikke kunne være her i dag, har organiseret mindepladen. 

På vegne af de menighederne vil jeg give gaven til jer. Og jeg har forstået, at den skal placeres på væggen nu lige med det samme. 

Værsgo. 


Tale i salen


Kære Poul-Erik og Stephen. 
I har arbejdet i vores menighed i 27 år. Jeg har kun kendt jer i næsten 6 år, men det er, som om jeg har kendt jer meget længere, og i den korte tid har jeg oplevet meget, og ikke mindst det sidste år. 

Da jeg blev medlem af menighedsrådet for et år siden, havde jeg en hel anden forstilling om opgaverne. Jeg havde blandt andet ikke forventet, at jeg skulle lave en tale. Så opgaven, at være medlem af menighedsrådet, er blevet meget mere udfordrende, på mange måder. 

Hvad skal man tale om ved en afskedsfest? 
Jeg vil gerne fortælle om jer, Poul-Erik og Stephen, og hvordan I ligner jeres store forbillede, Louis-Marie de Montfort. Jeg vil gerne sige noget om fire kendetegn som Montfort havde:
A. han levede i fattigdom,
B. nogen sagde om Montfort at han enten var en helgen eller en hykler,
C. hans motto var ”pas de croix, quelle croix”,
D. han gav "hjertemassage". 

A. Fattigdom
Først noget om, at Louis-Marie de Montfort var fattig. Hvad kendetegner en person som er fattig? En fattig person er tynd, ligesom Louis-Marie de Montfort var tynd. 

Stephen du er tyk! Og Poul-Erik du er tynd! Hvorfor er du tyk, Stephen, og hvorfor er du tynd, Poul-Erik? Det har noget at gøre med dine stærke sider at gøre, Poul-Erik. Du er nemlig den montfortanske rygrad. Hvis du ikke var der, vil det hele falde sammen, fordi: 
- ingen vil lave mad, 
- ingen vil rydde op,
- ingen vil tage opvasken,
- og ingen vil skænke Stephen et glas rødvin. 
Poul-Erik det er din stærke side, men det er Stephens svage side. Poul-Erik, hver gang du arbejder din røv ud af dine bukser, bliver du mere og mere slank, får Stephen flere og flere kartofler med sovs, og bliver mere og mere tyk. Jeg håber derfor, at når I begge to flytter til et nyt sted, at I fordeler de huslige opgaver lige, så I i det mindste begge to kan blive slanke, så I begge to vil ligne jeres forbillede Louis-Marie de Montfort. 

B. Helgen eller hykler?
Og så noget om at være en helgen eller en hykler. Jeg har forstået, at nogen en gang har sagt om Louis-Marie de Montfort, at han enten var en helgen eller en hykler. 

Poul-Erik du er uden tvivl en helgen, så på den måde er du ikke en god montfortaner, fordi der ikke er nogen tvivl. 
Stephen du må være en god montfortaner, fordi jeg ved ikke, hvad du er:
- er du entusiast eller er du grænseløs?
- er du nyskabende eller er du en ballademager?
- swinger du på afrikansk musik eller er du tilhænger af Søren Krarup og Dansk Folkeparti?
- samler du fårene eller jager du dem væk?
- involverer du andre i dit arbejde eller accepterer du ingen ændringer?
- afholder du spændende gudstjenester eller prædiker du dine egne interesser?
Er det det ene eller det andet? Hvad skal man konkludere? Jeg ved det ikke. Derfor er du en god montfortaner, fordi dem, som kendte Louis-Marie de Montfort, kunne heller ikke finde ud af, om han var en helgen eller en hykler. Men til sidst blev Louis-Marie de Montfort helgenkåret. Så det må være afgørende. 

C. Pas de croix quelle croix!
Og så kommer vi til emnet ”pas de croix quelle croix”. Louis-Marie de Montfort sagde, at man er heldig, når man har det svært i sit liv, og at man er uheldig, når tingene bare er nemme. Hvis dette er rigtigt, så er I begge meget meget heldige. Jeg vil ikke ønske min værste fjende, at være så heldig, som I har været det sidste år. 

Det kan godt være, at det er rigtigt, det med ”pas de croix quelle croix”, men jeg håber, at I vil få det nemmere fra nu af. 

D. "Hjertemassage"
Og så noget om, at Louis-Marie de Montfort gav hjertemassage. På nettet fandt jeg en artikel af dig Stephen, som blandt andet siger følgende: ”Det lykkedes Montfort, denne ildsjæl, denne dynamiske, dybt radikale præst, ved sin effektive "hjertemassage", at bane vej for Helligånden.” 

I er nogle ildsjæle, I er dynamiske og radikale; på en måde. Desuden er I hjertelige og hjertevarmende, og på den måde udøver I hjertemassage hos mange. Da jeg først kom til den katolske kirke i Slagelse var det jeres hjertelighed, der gjorde mest indtryk på mig. 

Jeg er selv hollænder, og i den sydlige del af Holland er mennesker hjertelige og katolikker, og i den nordlige del af Holland holder de mere afstand og er protestanter. Måske er dette ikke tilfældigt og er der en sammenhæng? 

Jeg er ikke selv den mest hjertelige person (måske fordi min far kommer fra den nordlige del af Holland), men jeg er vant til, at mennesker er hjertelige mod hinanden. 

Da jeg kom til Danmark fandt jeg ud af, at danskere ikke ofte viser, at de er glade, når de møder én, og at de på den måde ligner min fars familie. Det var først, da jeg kom til den katolske kirke i Slagelse, at jeg erfarede hjertelighed, og at jeg følte mig velkommen. 

Jeg har haft flere begrundelser for at blive katolik, men jeres hjertelighed har været en vigtig faktor, fordi det er et kendetegn for den kristelige menighed: at der er kærlighed. 

Jeres varme og kærlighed har været smittende, og jeg håber derfor, at I forbliver en del af vores menighed, og at vi ses så ofte som muligt, så vi fortsat beholder en varm og kærlig menighed i Slagelse, og at jeres arbejde og arbejdet af alle de andre montfortaner de sidste 105 år ikke går tabt. 
Poul Erik og Stephen, tusind tak for alt hvad I har gjort for os. 
Skål! 

 

 

Søndag d. 08. maj 2011 kl. 16
- i Vor Frue Kirke i Slagelse:

AFSKED MED P. STEPHEN  HOLM SOM SOGNEPRÆST OG BR. POUL-ERIK JENSEN SOM PASTORALASSISTENT, 

- OG DERMED OPHØR AF 105 ÅRS MONTFORTANSK BETJENING AF SLAGELSE MENIGHED.

 

Efter et lille års tid, p. g. a. beskyldninger  at have været  fritaget for tjeneste, en periode, som har taget ret så hårdt på ham og hans medbroder, har vores sognepræst, - efter at såvel den politimæssige som den kirkelige undersøgelse er tilendebragt, beskyldningerne mod ham henlagt og 'fritagelsen' dermed naturligt ophævet, - bedt biskoppen om fritagelse for sit sognepræste-embede i de tre vestsjællandske menigheder, en anmodning, som biskoppen straks har imødekommet.
Det drejer som om afslutning af næsten 30 års trofast tjeneste på stedet, for Stephen Holms vedkommende 27 år som sognepræst, - årene igennem assisteret af den altid tjenstvillige br. Poul-Erik Jensen, der nu ophører som pastoralassistent. 
Og om ophør af 105-års montfortansk betjening af menighederne.
I nærværelse af de tyske montfortaneres tidligere provincial, pater Edmund Jäckel (den nuværende. pater Hermann Josef Jünemann, er til kapitelmøde i Rom), vil vi tage afsked med p. Stephen som sognepræst og med br. Poul-Erik som pastoralassistent søndag den 08. maj. Denne anden søndag i maj fejrer Slagelse-menigheden årsdagen for Vor Frue Kirkes indvielse og samtidig titularfest for kirken: Festen for Jomfru Maria Guds nådes moder og midlerinde. Netop på denne fest fejrede p. Stephen for 27 år siden sin primitsmesse i Slagelse, og samme fest blev fejret, da han for to år siden under stor opmærksomhed fejrede sit 25-års præstejubilæum.
 

Den montfortanske Association • Lærkevej 2 • 4180 Sorø • Telefon 59 59 66 45