Gå til hoved-indhold

SENESTE NYT

-  findes nemmest
på vores siden april 2019 offentlige Facebookside
'Groupe danoise Grignion de Montfort'
(Montfort-gruppen)

https://www.facebook.com/
groups/241682135907591/

HER FINDER DU: 

 
* devember 2020
MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE

* marts 2020
MARIÆ BEBUDELSES DAG

* april/maj 2019
MONTFORT-FESTEN

* 10. december 2018
IMMACULATA-FESTEN

* juni 2018
DEN MONTFORTANSKE FAMILIE
I PRIVATAUDIENS HOS PAVE FRANS

* 16. april 2018
25-års-dag for
MARIE-LOUISES SALIGKÅRING

* 20. juli 2017
70-års-dag for
MONTFORTS HELGENKÅRING

* 11. maj 2017:
NY GENERAL-SUPERIOR
for Mariæ Selskab valgt

* 01. maj 2017:
MONTFORT/MARIE-LOUISE FEST
ÅBNING AF GENERALKAPITEL

Gamle nyheder er overført til to arkiver:
Arkiv 1  rummer begivenheder, der har fundet sted efter at Montfortkommunitetet  er kommet til Sorø (2011)
- og hér vil der løbende komme mere på.
Arkiv 2 rummer begivenheder fra Slagelse-tiden (2011-2001).

Skt. Montforts kapel, Lærkevej 2, 4180 Sorø

Sangen "Glory to Montfort" kan høres her:
https://www.youtube.com/watch?v=H9MQYDZ1MFM&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=YjfC7VQdKIY

 

2020, 07. december
MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE

 

Tirsdag den 08. december fejrer kirken den store fest for JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE.

I den montfortanske ordensfamilie fornyer medlemmerne på denne festdag, - lissom den 25. marts, - højtideligt deres læggen-deres-dåbspagt i jomfru Marias hænder.

Montfortkommunitetets tre medlemmer fornyer samme dag deres årlige binding til deres fællesskab.

I vor lokale afdeling af den montfortanske association ’Maria, Hjerternes Dronning’ plejer vi dén dag at invitere en gæst til Sorø til, ved sammenkomstens begyndelse, at give et oplæg. Men, og nu kommer den uundgåelige, efterhånden så trælse sætning, ’på grund af coronaen’.., bli’r det i år lidt anderledes,

Vi mødes ved festens begyndelse, altså aftenen før:

MANDAG DEN 07. DECEMBER, - som samtidig er månedens 1. mandag, - Kl. 17,15 til fælles rosenkransbøn i kapellet.

Kl. ca. 17,30 følger så festmessen, hvor de førstnævnte elementer vil være indbyggede.

Endelig afslutter vi med fælles spisning i Maison Montfort, hvortil man bedes melde sig.

Vi håber, til trods for situationen, at en lille gruppe vil kunne samles.

 

2020, 25. marts
MARIÆ BEBUDELSES DAG

Den montfortanske ordensfamilies hovedfest ”Mariæ bebudelse” 25, marts, - ni måneder før jul, - nærmer sig. Vi har sikkert alle glædet os til at fejre den. Men jo nærmere dagen er rykket, desto mere i tvivl er vi blevet om hvorvidt . . . ...
Først tænkte jeg: Vi må nok holde dagen uden møde-oplæg, men fejre messe og spise sammen.
Senere tænkte jeg: Vi må nok nøjes med at fejre messe, og så må det være dét
Nu har vi så i går aftes hørt både statsministeren og dronningen. De strammer den. Ingen forsamlinger over ti personer. Journalisterne spørger forståeligt om grundlovshjemmel?? Og Iben Thranholm skriver på Facebook om frygt istedet for tro.
Hvorom alting er: Vi er altid den 25. marts langt flere end ti. . . Ingen af os vil bryde sig om at være årsag til andres smitte, - eller selv blive smittet, - og hvad det ville kunne medføre af karantæne og dét, der er værre. Og allerværst: p. g. a. omstændighederne at skulle tage til takke med en discount-begravelse.
Derfor er min holdning, at vi, - om vi er enige i den politisk-korrekte-holdning eller ej, - skal ’rette ind’, - og at vi, - hvor trist det end ér, - i år må springe den højtidelige fejring af vores hovedfest over. Hvilket vist ikke overrasker ingen!
Min medbror og jeg selv i huset fejrer naturligvis dagens messe med højtidelighed . Kl, 17,30, - for jer alle sammen.

 

2019
MONTFORT-FESTEN

DEN HELLIGE LOUIS-MARIE DE MONTFORTs festdag er hans dødsdag, den 28. april. I år er den 28. april imidlertid 2. søndag i påsken, hvorfor festen må rykkes til mandag den 29. april, hvor vi fejrer den internt i vores Sorø-kommunitet.
Den højtidelige fejring vil finde sted MANDAG DEN 06. MAJ, som er månedens 1. mandag og montfortansk bededag. Der er FESTMESSE i Skt. Montforts Kapel kl. 17,15 og efterfølgende bøns-stund. Endelig spiser vi sammen i Maison Monfort efter gudstjenesten. Husk tilmelding til spisning.
I messen den 06. maj fejrer vi samtidig Montforts første discipel, MARIE-LOUISE TRICHET, medstifter af hans søsterorden "Visdommens Døtre". Hendes festdag er den 07. maj.

 

2018, 10. december:
IMMACULATA-FESTEN

 

DECEMBER MÅNEDS 1. MANDAG, den intermontfortanske bededag, er mandag den 03. december.
Den sædvanlige gudstjeneste i Skt. Montforts kapel i Sorø, begyndende kl. 17,15 finder sted, men der er ingen sammenkomst bagefter. Den udskydes til:
MANDAG den 10. DECEMBER, hvor vi fejrer en store fest for JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNDFANGELSE.
Vi mødes i Maison Montfort kl. 16,30 til en kop kaffe/the.
Kl. 17 fortæller Skt. Josephsøster Hildegard Doods fra Ringsted om Skt. Josephsøstrenes marianske spiritualitet. Hun gør det på ’falderebet’, for i løbet af 2019, - efter 105 år på stedet, -  lukker søstrene deres kommunitet i Ringsted for at tage til Strandvejen i København, hvor Københavns kommunes omdannelse af søstrenes tidligere moderhus til ældreboliger nu er afsluttet, og hvor søstrene, som for de flestes vedkommende de seneste år har boet i ’de gamles by’,  har fået stillet et vist antal lejligheder til rådighed.
Kl. 18,15 er der festmesse i kapellet, hvorunder Montfortkommunitetets medlemmer fornyer deres binding til deres fællesskab og medlemmerne af den montfortanske association fornyer deres marianske indvielse.
Henimod kl. 20 spiser vi sammen i Maison Montfort.

 

 

2018, juni:
DEN MONTFORTANSKE FAMILIE
I PRIVAT-AUDIENS HOS PAVE FRANShttp://www.montfortian.info/videos/montfortian-family---private-audience-with-the-pope-1.html2018, 16. april:
25-ÅRS-DAG FOR
SR. MARIE-LOUISES SALIGKÅRING


 
Den 16. maj 2018 fejrer vi i vores montfortanske ordensfamilie 25-års-dagen for saligkåringen af sr. MARIE-LOUISE TRICHET, Louis-Marie de Montforts første discipel.
Han havde truffet hende i forbindelse med et skriftemål i 1701 og 2. februar 1703 grundlagde han med hende alene søsterkongregationen 'les Filles de la Sagesse" = VISDOMMENS DØTRE = Jesu Kristi tjenestepiger., - i Poitiers. Hun forblev eneste søster gennem ti år.

Montfort døde 43 år gammel (i 1716) i St. Laurent sur Sevre i Vendeé, 28, april kl. 20. Da talte søsterkongregationen 4 søstre, som arbejdede med skole i La Rochelle.

 Kongregationen voksede og støttede Montforts svage mandlige efterfølgere og blev således, kunne man sige, Montfortanernes moder. Deb fik i 1720 hovedsæde i St. Laurent sur-Sevre.

 43 år efter Montforts død (1759) døde Sr. Marie-Louise i St. Laurent, 28. april kl. 20, 75 år gammel. På det tidspunkt talte kongregationen 122 søstre fordelt på 35 kommuniteter.

Fra 1903 – 1996 havde Visdomsdøtrene hospital, skole og børnehave i    Roskilde.
Nogle år var de samtidig i Slagelse (børnehjem) og senere i Nakskov. (Skole)

I dag (2018) er der på verdensplan ca. 1500 visdomsdøre og små 900 montfortanere.

Vi fejrer 25-års-dagen ved messen i Skt. Montforts kapel i Sorø kl. 10,30

Her et klip fra saligkåringen i Peterkirken i Rom den 16. maj 1993:

https://www.youtube.com/watch?v=AWKFcmfZK5s

 

 

 

 

 

  2017, 20. juli:
  70-ÅRS-DAG FOR
  MONTFORTS HELGENKÅRING

 

Den 20. juli er det 70 år siden, at pave Pius XII, den 20. juli 1947 helgenkårede vores Pére de Montfort,  som i 1888 var blevet saligkåret af pave Leo XIII

Hans årlige mindedag = hans dødsdag, den 28. april, blev dog kun fejret i ordensfamilien og i visse bispedømmer i Frankrig.

Men op til 50-års-dagen for hans helgenkåring, nemlig den 20. juli 1996, bestemte hans store discipel og beundrer, pave Johannes-Paul II, at Montforts mindedag skulle optages i kirkens universelle kalender, - godtnok i nederste rangklasse, men ikke desto mindre, således at hans mindedag nu kan fejres i hele kirken.

 I Skt. Montforts kapel i Sorø vil messen i den 20. juli kl.11 i dagens anledning være en votivmesse til ære for den hellige Louis-Marie de Montfort.

Samtidig vil vi ihukomme dagens helgen, den hellige biskop Torlak af Island. Det gør vi med glæde, idet det er montfortanerne, der har genåbnet den katolske kirke i Island og opført den smukke nygotiske katedral i Reykjavik, - efter at katolicismen fra reformationen til montfortanernes ankomst i 1903 havde været forvist fra Island.

Her pater Generals hilsen i anledning af dagen

www.montfortian.info/sgmessage/en.html

 

 

 

   2017, torsdag d. 11. maj: 
  NY GENERAL-SUPERIOR 
  FOR MONTFORTANERNE VALGT

Generalkapitlet har dags dato valgt ny general-superior for Mariæ selskab, den toogtyvende i rækken siden Pere de Montfort. Det blev den 58-årige  brazilianer:

LUIZ AUGUSTO STEFANI

Tidligere blev en generalsuperior valgt for fire år, med mulighed for 2 gange genvalg. Således kunne han forblive i denne tjeneste i 12 år, hvilket har været tilfældet med den afgående generalsuperior, italieneren Santino Brembilla, som i øvrigt i sin første periode besøgte os i Danmark. 
Men fra nu af vælges en generalsuperior for 8 år. - og uden mulighed for genvalg.
Orientering vedr. den ny generalsuperior på følgende link:

http://www.montfortian.info/generalchapter2017/files/ELECTION-du-superieur-general.pdf

Efterfølgende er de fire generalassistenter blevet valgt. Disse ér:

http://www.montfortian.info/generalchapter2017/files/general-assistants-2017.pdf

 


2017, mandag d. 01. maj:
MONTFORT/MARIE-LOUISE FEST
ÅBNING AF GENERALKAPITEL


DEN HELLIGE MONTFORTS FEST er lige om hjørnet. Når påsken, som i år, falder sent, kommer Montfort-festen næsten bag på os. Det er allerede nu på fredag, den 28. april.
DEN SALIGE MARIE-LOUISES MINDE er den 07. maj.  Det er i år en søndag, så vi kan ikke fejre hende hverken den 07. eller lørdag den 06., hvor vi jo i Sorø fejrer søndagsmesse. Så i år må det blive fredag d. 05. maj, - på min præstevielsesdag.
Men vi har tradition for, HØJTIDELIGT at fejre dem begge den første mandag i maj, og det bli'r i år:
MANDAG DEN 01. MAJ, - med FESTMESSE i Skt. Montforts kapel, begyndende kl. 17,15.

Samme dag, den 01. maj er åbningsdag for Montfortanerkongregationens GENERALKAPITEL i Rom, som vil vare tre uger. Et sådant møde afholdes hver fjerde år. Her skal kursen for de kommende fire år afstikkes og samtidig skal der vælges ny bestyrelse: generalforstander og fire generalassistenter. Vores nuværende generalsuperior, pater Santino Brembilla (italiener), som i øvrigt i 2008 besøgte os i Danmark, kan og vil ikke, efter tre perioder = 12 år, -  genvælges, så ny general skal udpeges.
Fra kongregationen er der blevet udsendt bønsmateriale, som er at bede for et vellykket generalkapitel, og disse bønner vil vi naturligt bede i tilslutning til festmessen den 01. maj.
Fællesspisning efter gudstjenesten. Tilmelding hertil nødvendig.